Espazos e recursos

A sede do Ceesg é un espazo aberto e de encontro para a Educación Social, onde non só de desenvolve o quefacer cotián do Colexio, senón que tamén pode albergar actividades de persoas ou entidades que precisen deste espazo ou dos recursos dos que dispoñemos.
Se precisas usar este espazo, podes facer a solicitude por correo-e.
Este servizo pode estar suxeito ao pago de cotas, de acordo co regulamento de cesión de espazos e recursos do Ceesg.


Si
Non

Si
Non


Lin e acepto a cláusula de privacidade.