Nova CEESG

Novo número da revista RES. VIII Congreso de Educación Social

22 - 12 - 2022

Está dispoñible o novo número da Revista RES, Revista de Educación Social: Número 35. Monográfico: VIII Congreso de Educación Social. Registro, memoria y palabra.

ENLACE AO NÚMERO 35 DA REVISTA RES

ENLACE Á EDICIÓN EN PDF

“Os Congresos supuxeron ao longo da historia da profesión escenarios de reflexión, diálogo e estudo da práctica da Educación Social. O VIII Congreso Estatal de Educación Social, organizado polo Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) en colaboración con los colegios de los territorios de: Madrid, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, País Vasco, Valencia, Murcia e Sevilla, baixo o lema ‘Dignidade e Dereitos’, vertebrouse en dous eixos principais: A dignidade das persoas, dos/as profesionais e o dereito á Educación Social e A acción socioeducativa como acción transformadora.
Partindo desta primeira reflexión, o lema xeral integraba catro conceptos que se consideraron prioritarios: Compromiso, Dereitos, Transformación e Dignidade, incidindo na acción transformadora da educación social nos diferentes contextos socioeducativos e na necesidade da cooperación entre o académico e a práctica da acción socioeducativa e comunitaria.
A celebración do VIII Congreso de Educación Social ‘Educación Social, dignidade e dereitos en tempos de pandemia’ viuse afectada polos escenarios que vivimos nos dous últimos anos, dominados pola pandemia da Covid19. Co esforzo colectivo de todas as organizacións de profesionais da Educación Social do estado español, púidose realizar durante esta primavera pasada, a de 2022, cun formato innovador, híbrido, coral, en nove xornadas, cada unha en diferente lugar da xeografía española, entre os días 31 de marzo e 2 de xuño. Este formato mostrouse como moi esperanzador e posible modelo a replicar en futuros eventos.
Nos números 33 e 34 da revista RES xa se deu saída ás contribucións do congreso. E neste número 35, recóllese o que de ‘palabra’ e de ‘imaxe’ significou este encontro. Facilítánse así os relatorios, os resumos, os vídeos dos actos, etc., que alí se xeraron, ofrecendo a posibilidade de que o colectivo da Educación Social comparta o seu camiñar xuntos nesa reflexión que sempre significa un congreso, desde esta xanela aberta ao mundo que segue sendo RES Revista de Educación Social”.

O próximo número da revista RES, o 36, terá por título ‘Los retos de la Educación Social en los próximos años’ e poderase colaborar enviando artigos ata o 15 de abril de 2023.

Quizais che interese

Outras novas

Resultado do 9º Concurso TFG.eduso
Resultado do 9º Concurso TFG.eduso

A semana pasada reuniuse o xurado do 9º Concurso TFG.eduso, edición na que se puideron presentar os traballos realizados durante o curso 2021/2022.

O Concurso TFG.eduso premia os traballos de fin de grao de Educación Social presentados en galego nas universidades galegas.

Nesta edición presentáronse un total de 9 traballos (7 para a modalidade Educación Social escondida e 2 para a modalidade Educación Social estendida), e os seleccionados polo xurado foron:

Na modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA:

 • Título: Abordar as actitudes e estereotipos negativos cara a vellez e a súa sexualidade: Unha responsabilidade desde a educación social.
 • Autora: Raquel Saavedra Fernández.
 • Titora: Isabel Piñeiro Aguín (Universidade da Coruña)

Na modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:

 • Título: “A categoría é… diversidade”. Unha proposta educativa baseada na cultura ballroom.
 • Autor: Jonatan Santos Seoane.
 • Titora: Nuria Manzano Soto (UNED)

Mención especial do xurado:

 • Título: O acompañamento psicosocial no proceso de interrupción voluntaria do embarazo.
 • Autora: Ana Rodríguez Pérez.
 • Titora:Águeda Gómez Suárez (Universidade de Vigo - Campus de Ourense)

Parabéns ás gañadoras!!

Queremos agradecer a súa participación a todas e todos os participantes que presentaron os seus traballos ao concurso, así como ao xurado, que de xeito desinteresado fixeron posible levar a cabo esta iniciativa. Nesta convocatoria, o xurado estivo integrado por:

 • Xosé Manuel Cid Fernández, profesor da Universidade de Vigo
 • Silvana Longueira Mato, profesora da Universidade de Santiago.
 • Luisa Losada Puente, profesora da Universidade da Coruña.
 • Ana Fernández García, profesora da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 • Sonia González Rodríguez, presidenta do Ceesg.
Novas ofertas de emprego
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Educador/a social
 • Mediador/a
 • Coordinador/a de recursos residenciais
 • Auxiliar educativa/o
 • Educador/a social
 • Educador/a social
 • Educador/a social
 • T. de inclusión sociolaboral
 • Educador/a social
 • Responsable de proxecto
 • Animador/a xeriátrico
 • Axente de desenvolvemento social
 • Orientador/a profesional para a inserción
 • T. de inserción

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novos grupos de traballo no Ceesg
Novos grupos de traballo no Ceesg

Os grupos de traballo son moi importantes para que dende o Ceesg poidamos abarcar actuacións en diferentes ámbitos de traballo.
Por iso, queremos abrir a proposta de creación de dous novos grupos de traballo, especializados en ámbitos que consideramos moi relevantes:

  Renda Básica e Educación Social.

  Educación Social en prisións.


Quen pode formar parte dun grupo de traballo?
Calquera persoa colexiada ou amiga do Ceesg. O único requisito é ter interese no eido do grupo e compromiso para participar.

Que fai un grupo de traballo?
Poden desenvolver distintas liñas de acción para a mellora da nosa profesión: elaboración de estudos e informes, organización de xornadas formativas e outras actividades de divulgación, creación de ferramentas de traballo, publicación de artigos… Así mesmo, poden ter un papel asesor aos órganos directivos e ao persoal do Ceesg sobre aspectos relacionado coa súa área de traballo.

Como funcionan os grupos de traballo?
Os obxectivos e actuacións de cada grupo de traballo defínense anualmente no plan que deben presentar á Xunta de Goberno para a súa aprobación e inclusión no Plan de traballo anual do Ceesg. Son as propias persoas do grupo quen establecen o xeito de estar en contacto.

Que facer para participar nos novos grupos?
Gustaríanos celebrar xuntanzas a mediados de febreiro, nas que xa poderían quedar constituídos os grupos de Prisións e de Renda Básica.
Se che interesa participar, ou queres informarte, escríbenos a servizos.colexiais@ceesg.gal ou chámanos ao 981552206. Estaremos en contacto coas persoas interesadas para marcar a data de xuntanza e poñernos en marcha.

En que outros grupos se pode participar?
Diverdade
, centrado en diversidade funcional, está nun momento no que precisa sumar apoios para poder continuar a súa actividade. Se tes inquedanzas sobre este ámbito, poñerémoste en contacto coas persoas do grupo para falar polo miúdo e que decidas se o grupo é para ti.
Outros grupos que existen son: Animación sociocultural e xestion cultural, Miolo (saúde), Escaravallendo/aBeira (infancia e familias), Fiadeiras (feminismos), e Geix (persoas maiores).