Participación colexial

Convivencia interuniversitaria e profesional da Educación Social

Inicio: 01/10/2022: 10:00
Fin: 02/10/2022: 15:00
Lugar: Lobios.

Descripción do evento:

Coa Convivencia Interuniversitaria e Profesional da Educación Social na Serra do Xurés preténdense crear redes entre profesionais, alumnado e profesorado de Educación Social de Galicia, Asturias e Portugal.

Queremos crear un evento que sirva de punto de encontro e que permita dar visibilidade.

Web de referencia: