Asamblea e formación 25M formulario

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Responsable

Colexio Oficial de Educadoras e Educadoras Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control da actividade na que solicitas participar, así como os demais trámites derivados da mesma.

Lexitimación

RGPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.

LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico

Colectivo

Persoas físicas que soliciten participar na actividade organizada polo CEESG.

Categorías

Nome, apelidos, perfil participante, nº colexiación/amiga-o, correo-e, DNI, teléfono.

Cesións

Non haberá cesións salvo consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Pode consultar máis información na Política de Privacidade