Nova CEESG

#EducaciónSocialProfesiónEsencial

18 - 03 - 2021

O vindeiro 27 de marzo será o exame do proceso selectivo de ‘educadoras/es’ da Xunta de Galicia.

Dende o Ceesg levamos xa anos reclamando ante a administración e sindicatos que esta categoría é propia da nosa profesión e debe ser exclusiva para profesionais da Educación Social, mais desoen as nosas peticións reiteradamente. Isto supón non só un desagravio para a profesión e a titulación de Educación Social, senón a perda da oportunidade por parte da administración de ofrecer servizos realmente especializados en recursos nos que sen dúbida é necesario.

Con motivo da data de exame, na que nos daremos cita moitas educadoras e educadores sociais, queremos facer visible a Educación Social, de xeito que facilitamos a todas as educadoras e educadores sociais colexiadas/os uns materiais (máscara, bolígrafo e chapa) para que poidan usar durante a xornada.

Independentemente da participación ou non no proceso selectivo, animamos a calquera persoa que apoie esta causa a participar desta campaña de visibilización.

En que consiste?

  • Sube unha foto da máscara nas túas redes sociais (podes saír con ela posta ou que sexa simplemente unha imaxe na que se vexa a máscara)
  • Engade o título: ‘A miña profesión ten nome: Educación Social’
  • Etiqueta ao Ceesg e á Xunta de Galicia
  • Utiliza o hashtag #EducaciónSocialProfesiónEsencial.

Podes facelo no momento que queiras, non hai unha data concreta.


#EducaciónSocialProfesiónEsencial

Quizais che interese

Outras novas

Convocatoria prazas Deputación da Coruña
Convocatoria prazas Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña publicou recentemente a convocatoria para a contratación de 12 prazas de ‘Educador/a infantil’ (BOP do 12/03/2021)

Xa en varias ocasións o Ceesg ten reclamado a adaptación da RPT e dos equipos educativos nos centros de atención á infancia titularidade da Deputación da Coruña (e máis concretamente no caso do Fogar Emilio Romay), tendo constatado que tanto as titulacións esixidas como a propia composición dos equipos non se axustan á realidade académica nin ao que se pode considerar axeitado para unha atención de calidade.

A Educación Social é unha profesión definida, cun corpo formativo consolidado e ofertado pola maioría das universidades españolas, polo que non ten sentido que continúen dándose situacións coma esta, nas que equipos profesionais que se supón deberían ser especializados teñen unha composición inadecuada e academicamente insuficiente.

Afondando na convocatoria citada anteriormente, chama poderosamente a atención que tratándose dun posto de ‘Educador/a infantil’ (recordemos que a Educación infantil esténdese dos 0 aos 6 anos) o temario alude ao tramo de idade 0-12.

As administracións públicas, neste caso a Deputación da Coruña, deben garantir que as e os menores sexan atendidos do xeito máis adecuado, por iso, o Ceesg vén de interpoñer recurso de reposición á convocatoria para a súa rectificación.

Convenio entre o Ceesg e EspazoCoop
Convenio entre o Ceesg e EspazoCoop

A Unión de Cooperativas EspazoCoop e o Ceesg asinaron recentemente un convenio co propósito de colaborar en iniciativas e proxectos que fomenten o emprego e o autoemprego e en especial que promovan o desenvolvemento de proxectos empresariais baixo a fórmula de cooperativa.

A través do mesmo, EspazoCoop comprométese a realizar actividades de información, asesoramento e formación en dita materia, e a atender ás persoas que soliciten orientación sobre a fórmula empresarial cooperativa.

Por parte do Ceesg, o compromiso que adquire, entre outros, é o de poñer en valor e visibilizar a fórmula de cooperativa de traballo, tendo como referente a EspazoCoop nesta materia e de cara a reforzar procesos formativos sobre a mesma.

Calquera tipo de actividade profesional pode organizarse mediante o réxime cooperativo, son empresas participativas, democráticas e autoxestionadas, están moi en consonancia con valores que a sociedade actual reclama e estima para os contornas de traballo. As empresas cooperativas son o máximo expoñente do sector da Economía Social, sendo xeradoras de emprego en tempos de crise.

Para coñecer un pouco máis EspazoCoop podes consultar a súa web ou o seu último boletín.

Formación Ceesg: ‘TENDENDO PONTES’ Atención á xuventude, mulleres e homes inmigrantes en saúde sexual
Formación Ceesg: ‘TENDENDO PONTES’ Atención á xuventude, mulleres e homes inmigrantes en saúde sexual

O grupo de traballo Fiadeiras do Ceesg, en colaboración coa Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), ofrece unha serie de obradoiros gratuítos en liña sobre sexualidade e xénero, dirixidos a persoas colexiadas do Ceesg ou doutros colexios profesionais pertencentes ao CGCEES, así como a estudantes amigas/os do Ceesg e figuras similares doutros colexios.

Os vindeiros días 15, 16 e 22 de abril terá lugar o curso ‘TENDENDO PONTES’ Atención á xuventude, mulleres e homes inmigrantes en saúde sexual.

Xa está aberto o prazo de inscrición.

Ver información detallada e formulario de incricións