Nova CEESG

Convocatoria de probas CODIX

24 - 09 - 2021

No DOG do 23 de setembro publícase a resolución da AMTEGA pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).

Pode participar nesta proba toda persoa maior de 16 anos, inscrita como usuaria da rede CeMIT.

CONTIDOS DA PROBA:

 • O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións.
 • A rede CeMIT ten publicados na súa plataforma de teleformación os materiais formativos que forman parte do curso CODIX baixo a modalidade de Autoformación como material de apoio para a preparación destas probas.

LUGAR DAS PROBAS:

 • As probas de avaliación terán lugar nas dependencias das aulas CeMIT (consultar aquí)

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

 • Inscrición na páxina web de CeMIT.
 • Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT.
 • Prazo de inscrición do 24 ao 30 de setembro.
 • Só se pode facer inscrición nunha localidade, día e hora; o incumprimento deste punto supoñerá a exclusión da persoa de todas as localidades nas que estea inscrita.
 • Rematado o prazo de inscrición, realizarase un sorteo para establecer a orde de prelación das persoas con dereito á matriculación e publicarase a relación provisional de persoas admitidas en cada unha das localidades na páxina web da rede CeMIT, así como a listaxe de reservas e de excluídas.

Consulta aquí a resolución completa

Tamén é de interese o DECRETO 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais, publicado no DOG o pasado 20 de setembro. Sinala, entre outras cuestións, que a acreditación da certificación dentro do Marco galego de competencias dixitais poderán valorarse como mérito ou establecerse como requisito de participación nos procesos de provisión de postos de traballo ou de selección de persoal en procesos de emprego público.

Quizais che interese

Outras novas

IX Invernada de cine de Cabreiros
IX Invernada de cine de Cabreiros

Un ano máis o Ceesg colabora coa Invernada de Cine de Cabreiros, que vai xa pola súa IX edición. Unha iniciativa de carácter cultural promovida pola asociación de veciños desta parroquia xermadesa e a Universidade de Santiago, coa colaboración do Ceesg e financiamento da Deputación de Lugo e o Concello de Xermade.

O Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia encargarase da presentación doa primeira das proxeccións, o vindeiro 23 de outubro. ‘A poeta analfabeta’, baixo a dirección de Sonia Méndez, é o documental que inaugurará a invernada, cunha temática que nos achega á figura de Luz Fandiño, poeta e activista compostelá, nacionalista e feminista que se viu na obriga de emigrar na época franquista pero nunca perdeu de vista Galicia, onde retornou anos máis tarde, rematada a ditadura.

A IX Invernada de Cine de Cabreiros estrutúrase en 6 sesións que se desenvolverán entre o 23 de outubro e o 18 de decembro e que inclúen non só proxeccións audiovisuais, senón tamén outras actividades como un espectáculo de maxia, un monólogo, unha peza teatral e a presentación dun libro.

O aforo está limitado, polo que é necesario anotarse previamente chamando ao 686 104 780 ou 606 282 251.

Máis información no seu perfil de facebook

Novas ofertas de emprego
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Educador/a social
 • Persoal directivo e docente obradoiro dual de emprego
 • Persoal directivo e docente obradoiro dual de emprego
 • Técnica/o de intervención familiar

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Reclámase unha rede de recursos terapéuticos con profesionais especializadas/os para persoas cunha demencia neurodexenerativa
Reclámase unha rede de recursos terapéuticos con profesionais especializadas/os para persoas cunha demencia neurodexenerativa

A Federación Alzhéimer Galicia xunto cos colexios profesionais de educación social (CEESG), fisioterapeutas (COFIGA), psicoloxía (COPG), terapia ocupacional (COTOGA) e traballo social (COTSG) manifestan a súa preocupación pola falta de recursos terapéuticos desenvolvidos por equipos de profesionais especializados na atención ás demencias neurodexenerativas.

Os avances sociais e sanitarios producidos na sociedade galega durante as últimas décadas veñen de transformar o perfil e as necesidades das persoas maiores da nosa comunidade, que precisan novos xeitos de intervención.

A importancia dun envellecemento activo e saudable que sirva para previr e detectar de xeito precoz as demencias neurodexenerativas ten que transformarse nun piar dos servizos de atención sociosanitaria en Galicia e atender esta realidade en todo o proceso que vai dende a prevención ata a intervención terapéutica.

Neste sentido as Casas do Maior son unha ferramenta de apoio comunitaria das persoas maiores, sobre todo na loita contra a soidade non desexada, pero carecen de carácter terapéutico e non garanten unha atención integral e interdisciplinar.

Así mesmo, ante a alta prevalencia das demencias neurodexenerativas en persoas maiores e a intensa campaña que se está a realizar a favor do envellecemento activo e detección precoz, urxe o desenvolvemento de recursos especializados de atención a persoas con deterioro cognitivo leve en todo o territorio rural de Galicia.

É preciso achegar os recursos de promoción e prevención, que están dentro da carteira de servizos de atención a dependencia, ao contorno rural, establecendo puntos de atención á cidadanía nos distintos concellos de Galicia

Estes recursos ofrecen, mediante a intervención de profesionais especializadas/os en atención ás demencias, unha serie de servizos para as persoas afectadas e as súas familias, ademais de enriquecer o contorno social onde leven a cabo e axudar a fixar poboación.