Xunta de Goberno

Reunión da Xunta de Goberno do Ceesg

Inicio: 05/02/2021: 18:00
Fin: 05/02/2021: 20:00

Descripción do evento:

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación da acta anterior. (5 min.)
  2. Asemblea Ceesg 2021. (1h 15 min.)
  3. Acordos para trasladar a Consejo na Asemblea 2021. (30 min.)
  4. Suxestións e achegas. (10 min)