Outras publicacións

Tes dispoñibles nesta sección as actas e conclusións dalgunhas accións formativas organizadas polo Ceesg ou nas que colaboramos con outras entidades.

Así mesmo, poderás consultar os textos dos relatorios da participación do Ceesg en cursos, xornadas e congresos organizados por outras entidades.

Ver todas as publicacións. (Necesitas ter iniciada sesión)