Outras publicacións

Tes dispoñibles nesta sección as actas e conclusións dalgunhas accións formativas organizadas polo Ceesg ou nas que colaboramos con outras entidades.

Así mesmo, poderás consultar os textos dos relatorios da participación do Ceesg en cursos, xornadas e congresos organizados por outras entidades.

Imaxe Título Data Tipo

Guía de comunicación inclusiva, diversa e non sexista Guía de comunicación inclusiva, diversa e non sexista 2021 Documento
Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social. 4ª, 5ª e 6ª edición Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social. 4ª, 5ª e 6ª edición outubro 2020 Libro
Educación Social e Adiccións. Experiencias socioeducativas en Galicia Educación Social e Adiccións. Experiencias socioeducativas en Galicia 2020 Libro
Renda Básica: o novo dereito social necesario Renda Básica: o novo dereito social necesario 2019 Folleto
Modelo de Informe Socioeducativo (ISE) Modelo de Informe Socioeducativo (ISE) 2018 Documento
Educación Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016) Educación Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016) 2018 Libro de actas
Naranja imaginario Naranja imaginario 2017
Claves para encontrar traballo no sector social Claves para encontrar traballo no sector social 2017
Funcións das educadoras e educadores sociais por ámbito de actuación Funcións das educadoras e educadores sociais por ámbito de actuación 2017
Eu quero unha Lei de Educación Social Eu quero unha Lei de Educación Social 2017
Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social, 2ª e 3ª edición Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao arredor da Educación Social, 2ª e 3ª edición outubro 2016
Machismos: de micro nada Machismos: de micro nada 2015 Libro
Proposta de protocolo de comunicación non sexista Proposta de protocolo de comunicación non sexista 2015
I Encontro Luso-Galaico de Educación Social. A educación social máis alá e máis acá da raia. I Encontro Luso-Galaico de Educación Social. A educación social máis alá e máis acá da raia. 2015 Libro de actas
Micro-leccións de orientación laboral Micro-leccións de orientación laboral 2015
I Premio TFG.eduso e Experiencias de Educación Social I Premio TFG.eduso e Experiencias de Educación Social 2014
Experiencias de Educación Social. Día Mundial da Educación Social Experiencias de Educación Social. Día Mundial da Educación Social 2013
De diplomatura a Título de grao: un camiño con barreiras? De diplomatura a Título de grao: un camiño con barreiras? 2013
Decálogo de boas práctias para a educación en Igualdade Decálogo de boas práctias para a educación en Igualdade
Escola de Outono: Avaliación e informe en Educación Social Escola de Outono: Avaliación e informe en Educación Social 2010 Libro de actas
Relatorio: A configuraçâo profissional dos/as educadores/as sociais na galiza-espanha Relatorio: A configuraçâo profissional dos/as educadores/as sociais na galiza-espanha 2010
Relatorio: Visión interprofesional dos contextos de acción nos Servizos Sociais Relatorio: Visión interprofesional dos contextos de acción nos Servizos Sociais 2010
Actas: V Xornada sobre Xerontoloxía e Xeriatría Actas: V Xornada sobre Xerontoloxía e Xeriatría 2009 Libro de actas
En Galicia, En Galego. Boas prácticas de normalización lingüística nas accións socioeducativas En Galicia, En Galego. Boas prácticas de normalización lingüística nas accións socioeducativas 2008
Actas da 3ª Escola de Primavera do Ceesg: Educación Social e cidadanía. Intervención na escola e na comunidade Actas da 3ª Escola de Primavera do Ceesg: Educación Social e cidadanía. Intervención na escola e na comunidade 2008 Libro de actas
Actas 4ª Xornadas sobre Educación Social e Xerontoloxía Actas 4ª Xornadas sobre Educación Social e Xerontoloxía 2008 Libro de actas
Revista Educación Social. Número Especial Revista Educación Social. Número Especial 2007
Actas: 2ª Escola de Primavera: Educación Social e Servizos Sociais Actas: 2ª Escola de Primavera: Educación Social e Servizos Sociais 2007 Libro de actas
El educador y la educadora social en los servicios sociales El educador y la educadora social en los servicios sociales 2007
Actas 3ª Xornadas sobre Educación Social e Xerontoloxía Actas 3ª Xornadas sobre Educación Social e Xerontoloxía 2007 Libro de actas
El educador/a social en los servicios sociales de atención primaria El educador/a social en los servicios sociales de atención primaria 2007 Folleto
Espazo de encontro: muller Espazo de encontro: muller 2006 Documento
Conclusións: II Xornadas: A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais Conclusións: II Xornadas: A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais 2006 Conclusións
Educación social y escuela (castelán) Educación social y escuela (castelán) 2006 Libro
O/A educador/a social no ámbito escolar O/A educador/a social no ámbito escolar 2006 Folleto
Conclusións: Espazo de encontro Adiccións Conclusións: Espazo de encontro Adiccións 2005 Conclusións
Memoria: Xornadas técnicas sobre o conflito na escola Memoria: Xornadas técnicas sobre o conflito na escola 2005 Memoria
Conclusións: I Xornadas: A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais? Conclusións: I Xornadas: A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais? 2005 Conclusións
A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais A escola, punto de encontro entre o profesorado e educadoras/es sociais 2005 Libro de actas
Conclusións: Espazo de encontro Infancia e Familia en dificultade social Conclusións: Espazo de encontro Infancia e Familia en dificultade social 2005 Conclusións
Actas do IV Congreso do/a Educador/a Social Actas do IV Congreso do/a Educador/a Social 2004 Libro de actas
Conclusións do IV Congreso Estatal de Educación Social Conclusións do IV Congreso Estatal de Educación Social 2004 Conclusións
O educador/a social en xerontoloxía. O alicerce da calidade O educador/a social en xerontoloxía. O alicerce da calidade 2003 Folleto
A necesidade do/a educador/a social en xerontoloxía. Conclusións da Xornada sobre Xerontoloxía e Educación Social A necesidade do/a educador/a social en xerontoloxía. Conclusións da Xornada sobre Xerontoloxía e Educación Social 2003 Conclusións