Modificación de datos persoais como colexiada/o

Modificación dos datos de contacto

Para a modificación de calquera dato de contacto persoal (enderezo, teléfonos, correo-e…), envía ao Ceesg un correo-e no que indiques os teus novos datos.

Modificación de datos laborais

Para modificar os teus datos laborais podes facelo a través do seguinte enlace.

Modificación da conta bancaria

Para modificar o nº de conta bancaria no que che cobramos a cota colexial, envía o seguinte impreso debidamente cuberto e asinado:

Descargar impreso de domiciliación bancaria.