27 de febreiro: Asemblea Xeral do Ceesg

27 de febreiro: Asemblea Xeral do Ceesg

Comunicado en relación ao Plan de Saúde Mental de Galicia poscovid-19

Comunicado en relación ao Plan de Saúde Mental de Galicia poscovid-19

Benvid@ á nova web do Ceesg

Benvid@ á nova web do Ceesg

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Educadoras/es sociais
 • Técnica/o de apoio social
 • Animador/a sociocultural (OPE)
 • Educador/a social
 • Prácticas remuneradas
 • Educador/a social
 • Técnica/o servizo emerxencia social
 • Bolsa Educación Social

  Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Formación con desconto: Especialista en Mediación

O Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia (CPESRM) organiza o curso en liña ‘ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN’, que será impartido do 5 de maio ao 5 de xuño de 2021.

O obxectivo do curso é capacitar ás/aos profesionais da educación social para actuar como mediadoras/es en situacións de conflito.

Desconto para persoas colexiadas, incluídas as do Ceesg.

Modalidade: en liña.

Duración: 100 horas.

Prazo de inscrición: ata o 20 de abril.

Ver información detallada

Formación con desconto: Especialista en Mediación
Formación con desconto: ética profesional e código deontolóxico

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (COEESNA-NAGIHEO) organiza o curso en liña ‘ÉTICA PROFESIONAL Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL’, que será impartido os días 5 e 6 de maio de 2021.

O curso formula, entre outros obxectivos,coñecer os principios éticos da profesión, reflexión sobre situacións conflitivas cotiás, e posibilitar interpretacións diferentes sobre os conflitos asociados ao traballo socioeducativo.

Modalidade: online.

Duración: 12 h.

Prazo de inscrición: 3 de marzo.

Ver información detallada.

Formación con desconto: ética profesional e código deontolóxico
Convive.COMigo busca persoas ou familias para convivencia educativa con adolescentes

O Programa CONVIVE.COMigo que se desenvolve na provincia de Pontevedra ten a finalidade de continuar nutrindo o banco do programa con de persoas ou familias que queiran convivir cun/cunha adolescente que teña a obriga de cumprir a medida xudicial de ‘Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo’.

A través deste programa, xestionado por Arela, búscanse familias e persoas cunha alta sensibilidade cara a adolescencia que queiran facer unha aposta temporal por un/unha adolescente con dificultades. Un ambiente socializador e positivo permitiralles ás/aos adolescentes a posibilidade de modificar as circunstancias que motivaron a medida xudicial e, polo tanto, que non reincidan nos mesmos feitos, comportamentos e actitudes unha vez regresen a vivir coa súa familia de orixe.

Os requisitos para formar parte deste programa son: ser maior de idade, dispoñer dunha vivenda adecuada, estabilidade emocional, comprometerse a traballar en equipo, garantir un alto grao de dispoñibilidade, non buscar a satisfacción dun desexo de paternidade… A súa vez, valorase positivamente a formación relacionada con ciencias sociais, a experiencia previa en programas de acollemento familiar, ter unha predisposición a ser formadas en diferentes temáticas como adolescencia, formación de carácter xurídico .

ARELA ofrece unha formación grupal e individual, e asesoramento, con acompañamento de profesionais e un financiamento de 40€ diarios durante os meses que permaneza o/a adolescente coa familia ou persoa.

Dende a Páxina web de ARELA (www.arela.org) pódese consultar máis información sobre este programa, así como dende o teléfono da súa sede central, 986 21 25 37 ou a través do correo electrónico convive@arela.org

*ARELA é unha asociación que leva traballando en Galicia dende o ano 1998 con infancia e adolescencia en situación de desprotección e/ou conflito social, prestando diferentes servizos: Casas de Familia, Centros de Atención de Día Integral e Centros de Intervención Educativo en Medio Aberto (CIEMA) coa Consellería de Política Social.

Convive.COMigo busca persoas ou familias para convivencia educativa con adolescentes
Formación con desconto: Entrevista a vítimas especialmente vulnerables

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (COEESNA-NAGIHEO) organiza o curso en liña ‘ENTREVISTA A VÍTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES’, que será impartido del 25 de febreiro ao 25 de marzo de 2021.

O obxectivo do curso é proporcionar a profesionais do ámbito social, sanitario, educativo, policial, os coñecementos e habilidades necesarias para realizar entrevistas a vítimas especialmente vulnerables, con todas as garantías legais e minimizando o trauma dunha victimización secundaria; en particular menores, vítimas de violencia de xénero e vítimas con discapacidade intelectual con obxecto de explorar de forma efectiva experiencias de malos tratos, abuso ou calquera outro tipo de agresión sufrida.

Modalidade: online.

Prazo de inscrición: do 21 de febreiro.

Ver información detallada.

Formación con desconto: Entrevista a vítimas especialmente vulnerables
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Técnica/o social
 • Técnica/o de inclusión sociolaboral
 • Educador/a social
 • Secretaria/o técnica/o

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Formación con desconto: A escritura creativa como ferramenta de intervención

O Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV) organiza o curso ‘La escritura creativa como herramienta de intervención socioeducativa’.

Do 19 de febreiro ao 31 de marzo, con sesións de videoconferencia os días 19 e 26 de febreiro e 5, 12 e 26 de marzo.

Inscricións ata o 15 de febreiro.

As persoas colexiadas no Ceesg teñen a mesma redución na cota de inscrición que as co COEESCV.

Ir á web

Formación con desconto: A escritura creativa como ferramenta de intervención
Próximo número da Revista RES

O número 32 de RES, Revista de Educación será un monográfico co título ‘La Educación Social en Latinoamérica: cartografía de oportunidades’.
Poden enviarse artigos antes do 31 de marzo de 2021.

Tamén se poden enviar propostas para a sección de miscelánea, na que se recollen outros artigos sobre temas interesantes, así como ás seccións de actualidade e reseñas.

Información detallada sobre o número (ao final da páxina atoparedes enlaces ás orientacións para colaboradoras/es, autorización de artigos, criterios de publciación…)

Ir á web da revista

Próximo número da Revista RES
27 de febreiro: Asemblea Xeral do Ceesg

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de toma de decisións do colexio, formado por todas as persoas colexiadas. Cada ano reúnese como mínimo unha vez para decidir sobre a actividade do colexio.

Este ano, a Asemblea Xeral Ordinaria terá lugar o 27 de febreiro e celebrarase de xeito telemático.

Todas as persoas que estean colexiadas na data de convocatoria están convocadas a participar. Tamén poden participar as Amigas e amigos do Ceesg (con voz e sen voto).

Pregamos confirmar asistencia, para adaptar o mellor posible os medios técnicos ao nivel de participación previsto.

Enlace á documentación da Asemblea 2021.

 • Data: sábado 27 de febreiro de 2020.
 • Inicio: 10:00 (primeira convocatoria), 10:30 (segunda convocatoria)
 • Fin: 13:30 aproximadamente.
27 de febreiro: Asemblea Xeral do Ceesg
Video: Renda Básica Universal

A renda básica pódese definir coma un ingreso regular que permite levar unha vida digna (suficiente) para cada membro da sociedade (universal) polo simple feito de ter nacido (incondicional) e xestionada por cada quen (individual).

O Ceesg segue a apoiar a iniciativa comunitaria para a implantación da RBU (Renda Básica Universal) en Europa e anima ás profesionais do social a reflexionar sobre o tema con este vídeo, onde diversas persoas de Galicia falan da necesidade da RBU.

No seguinte enlace está a información detallada sobre a iniciativa a nivel europeo e recollida de sinaturas de apoio: https://rentabasicaincondicional.eu/

Video: Renda Básica Universal
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Docentes
 • Orientador/a laboral
 • Monitor/a de inclusión social e atención hospitalaria á infancia
 • Técnica/o social
 • Educador/a social
 • Orientador/a profesional para a inserción

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Xuntanza co col·lectiu de dones do CEESC

O grupo de traballo Fiadeiras participa nunha xuntanza virtual co Col·lectiu de dones do Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, á que foi convidado co obxectivo de apoiar a este colectivo de nova creación e para crear sinerxias entre ambas partes.

Máis información sobre o Col·lectiu de dones do CEESG

Xuntanza co col·lectiu de dones do CEESC
Formación con desconto: Atención a mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM) organiza a 2ª edición do Curso: ‘DETECCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”, que será impartido en la modalidad online, del 22 de febrero al 26 de marzo de 2021.

O obxectivo do curso é formar a profesionais susceptibles de participar na intervención con potenciais vítimas sobre o encadre da realidade da Trata de mulleres con fins de explotación sexual, e a forma de detección e intervención en cada caso, desde un enfoque de dereitos humanos, con perspectiva de xénero e respectuoso cara a realidade transcultural.

Modalidade: online.

Ver guía do curso.

Prazo de inscrición: do 20 de xaneiro ao 12 de febreiro. Ampliado ata o 17 de febreiro.

Ver información detallada.

Formación con desconto: Atención a mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Corpo de profesorado de formación profesional.
 • Docentes educación afectivo sexual.
 • Orientador/a profesional para a inserción.
 • Monitor/a de residencia.
 • Técnica/o de orientación para o emprego.

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Investigación: Educación Social Dixital

A Universitat Oberta de Catalunya (UOC) trasládanos unha enquisa solicitando colaboración de profesionais da educación social para colaborar na recollida de datos.

O obxectivo inicial desta enquisa é explorar o papel e posibilidades das/os educadoras/es sociais na utilización das tecnoloxías dixitais para fomentar a inclusión social, a participación política e a cidadanía activa, especialmente da mocidade. Forma parte dunha investigación realizada polo Laboratorio de Educación Social (LES), o Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) (ambos da Universitat Oberta de Catalunya) e o Grupo de Investigación en Ciberdemocracia, vinculado á Universidad Rey Juan Carlos. Esta investigación, titulada titulada EDUCACIÓN SOCIAL DIGITAL, está financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

A duración prevista para cubrir a enquisa é duns 20 minutos aproximadamente.

Ir á enquisa.

Investigación: Educación Social Dixital
Aviso sobre o acceso á nova web

Aviso para quen aínda non se rexistrase na nova web www.ceesg.gal:

Recordamos que para acceder á área privada de www.ceesg.gal non son válidos os datos da web antiga. É necesario rexistrarse de novo.

Se aínda non te rexistraches, podes facelo aquí.

Aviso sobre o acceso á nova web
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Docentes educación afectivo-sexual

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
20 anos e 20 motivos

No Ceesg celebramos vinte anos de percorrido. Son moitos os motivos que nos levaron a escoller esta profesión, e moitos outros os que nos animaron a continuar exercéndoa. Hoxe, convidámosvos a participar compartindo cales son os vosos.

Para paticipar, sube unha foto túa (ou se prefires non aparecer, que se vexa algo representativo da nosa profesión) e un folio no que apareza o motivo polo que decidiches ser educador/a social. Cando a subas ao Facebook ou Twitter, utiliza o hashtag #20anosCeesg, e recorda etiquetar ao Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia.

20 anos e 20 motivos
Inadmisión do recurso pola conformación do tribunal de Educadoras/es

O 14 de decembro publicábase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que nomea o tribunal do proceso selectivo da especialidade educadores, da Xunta de Galicia, que para sorpresa de todas as educadoras e educadores sociais que están pendentes deste proceso selectivo, no tribunal non figura nin unha profesional da Educación Social.

O Ceesg presentou recurso de reposición solicitando a modificación do tribunal. Este recurso foi inadmitido alegando que é un acto non é susceptible de recurso.

Dende o Ceesg seguimos recordando que a nosa profesión ten nome, que a titulación universitaria de Educación Social creouse por algo, e que xa é hora de que a Xunta se adapte á realidade académica e á necesidade de especialización dos postos de traballo.

Ver resolución do recurso

Inadmisión do recurso pola conformación do tribunal de Educadoras/es
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Docente especializada/o en dinamización do medio rural.
 • Técnica/o de intervención en educación, apoio e reforzo escolar.
 • Docente módulos orientación laboral.
 • Coordinador/a proxectos de formación.
 • Técnica/o de orientación.
 • Técnica/o de apoio social.
 • Técnica/o de cultura.
 • Técnica/o de participación.
 • Corpo de profesorado de formación profesional (OPE).

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo